Najnoviji aplikator VIERA

on 7.1.2014

Obratite pažnju na naše najnovije niskih frekvencija pulsa nanošenje VIERA.Najveći, kao najučinkovitiji instrument za cijelo tijelo aplikacija dolazi!