UeINCI  (PEMF)

Prema zdravstvenim istrazivanjima i iskustvima ZES-a Bmo sa RENAISSANCE
instrumentima,glavno znacenje pulsne magnetoterapije(elektromagnetne terapijej.moze biti sumiran od sljedecih terapeutskih ucinaka:

 

Pulsna niska frekvencija eletromagnetskih polja ima pozitivan ucinak na bikoemijsku i biopsiholosku reakciju u celiji i poboljsava propusnost membrane celije.Celije su tada poboljsane vitalnim supstancama.Sto magnetizam znaci u zivotnoj energiji,ukazuju vitalni proces u tijelu.To je prirodna biloska metoda koja predstavlja efektnu altemativu sadasnjim prekomjernim farmakoloskim tretmanima.
U vee spomenutom navodu,magnetoterapija u kucnoj upotrebi je izvaredno efektivan u tretmanu edema.Magnetna polja takoder poboljsavaju krvnu cirkulaciju.ovo svojsto po maze negativnim ucincima dijabetesa.Magnetoterapija je iznirnno ucinkovita u lijecenju migrena i zujanju u usima.Moze takoder biti primjenjena u nekim psiholoskim poremecajimampr.spavanjajili degenericnim bo lestima(Bekterova bo lest,reumatizam ...)
Klijenti upotrebom RENAISSANCE instrument a imaju na raspolaganju posebno dizajnirane
opreme za lijecenje nekih psiholoskih poremecaja.artroze i artritisa,poslijeoperacijski oporavak,u procesima grijanja rana.isijas i unutar organa muskuloskeletne probleme.RENAISSANCE instrumenti su takoder odlican alat u borbi protiv modernih civilizacijskih bolesti.Magnetoterapija nije metoda najmjenjena sarno za starije i bolesne.Sportasi poznaju magnetoterapiju i RENAISSANCE aplikacije u procesima rehabilitacije i kao relaksacijiu nakon napomih vjezbanja. Pulsna magnetoterapija je uspijesna u sljedecim poljimja kao sto su: medicina, baleno 10gija,rehabilitacij a,pedijatrija,gerijatrija,dermatologija. neuro 10gija,stomato 10gij a,urologija i takoder veterina.
Jedna od najuvaznijih prednosti magnetoterapije je to daje prirodna i ne stvara ovisnost,kao rnnogi farmaceutski tretmani.